Wypełnij

Formularz reklamacyjny

  Dane zgłaszającego

  Imię
  Nazwisko
  Firma
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Ulica
  Telefon (np +48 505 505 505)
  Email

  Dane dotyczące zakupu

  Data zakupu
  Numer seryjny (np 997/7997/2022)
  *Numer seryjny znajdziesz na ramie domku lub na FV końcowej.

  Adres posadowienia domku

  *należy wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres Zgłaszającego:
  Miejscowość
  Kod pocztowy
  Ulica

  Dane reklamacyjne

  Data stwierdzenia wady
  Żądanie klienta:
  Opis uszkodzeń

  Załączniki

  Jeśli mają państwo problem z załączeniem plików, prosimy o przesłanie ich na skrzynkę e-mail: serwis @ letniskowo.pl
  *pojedynczy plik w formacie jpg (maksymalnie 2MB)

  Informacje dla Klienta

  1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje do jej rozpatrzenia, niekompletne dane, błędne dane mogą być przyczyną odrzucenia reklamacji.
  2. Jeżeli podane dane w zgłoszeniu reklamacyjnym lub informacje wymagają uzupełnienia, firma Letniskowo zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie danych we wskazanym zakresie - może to wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.
  3. Firma Letniskowo rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej w prawidłowej postaci.
  4. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest drogą telefoniczną bądź na podany adres e-mail.
  5. Okres rozpatrzenia reklamacji nie jest równoznaczny z okresem na usunięcie wady.

  Request A Visit

  Book a meetup or send us emails to request for service consultation.
  dasdasdasdad
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.