Dane dotyczące zakupu:
Adres posadowienia domku: *należy wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres Zgłaszającego:
Dane reklamacyjne: